Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Behandling

Jeg tænker, at det ikke kan lade sig gøre at komme igennem et menneskeliv uden på et eller andet tidspunkt at komme i en krise. Men jeg har også lært hen ad vejen at se kriser som startpunkter for udvikling. Kriser starter ofte - men ikke altid - med tab af noget, vi er glade for: tab af job, af hus, af partner, men også en følelse af tab af vores identitet, hvis vores identitet har været meget bundet op på, hvad vi gør og ikke så meget på hvad vi er. Jeg arbejder netop med at hjælpe folk med at finde vejen til hvem de er indeni, uafhængigt af det, de gør, og til at holde en stærk kontakt til deres indre kerne. At leve i kontakt med sin indre kerne giver et pålideligt kompas m.h.t. hvad man skal gøre, og det giver en følelse af mening i tilværelsen. 

Mange af os er meget optagede af at gøre, fordi dagligdagens krav er vokset og vokset og vokset gennem de sidste 30 år. Gennem min erfaring og min viden hjælper jeg dig til at finde hjem til dig selv igen, huske hvem du er og finde ud af, hvilke værdier du har brug for at leve efter.