02.

Hvor psykoterapi meget handler om at bearbejde og slippe uhensigtsmæssige følelser fra fortiden, går traumeterapi dybere og arbejder med dit autonome nervesystem.

Gabor Maté siger: " Trauma is a psychic wound that hardens you psychologically that then interferes with your ability to grow and develop. It pains you and now you're acting out of pain. It induces fear and now you're acting out of fear. Trauma is not what happens to you, it's what happens inside you as a result of what happened to you. Trauma is that scarring that makes you less flexible, more rigid, less feeling and more defended."

Fødselsdepression: En fødselsdepression stammer tit fra at have været igennem en slem, langvarig fødsel - det er desværre ikke alle kvinder, der har dejlige fødsler - og oplevelsen kan sætte sig i dit nervesystem og føles som en depression, der gør det svært at knytte de vigtige bånd, der skal knyttes til dit barn det første år. Jeg kan hjælpe dig med at slippe den depression, der stammer fra din fødselsoplevelse, og hjælpe dit nervesystem tilbage i balance igen. 

PTSD: Hvis du har været ude for oplevelser, der har været livstruende - voldtægt, vold, overgreb, krig - kan du have udviklet PTSD. Hvis du er diagnosticeret med PTSD har du sikkert fået tilbudt kognitiv adfærdsterapi. Det er desværre ikke alle, som kognitiv adfærdsterapi hjælper helt, en del PTSD-ramte har stadig problemer med flashbacks, angst og retraumatisering efter behandlingen, og hos nogle dukker symptomerne først op efter flere år. Hvis du stadig har symptomer, vil jeg gerne forsøge at hjælpe dig. Afhængig af, hvor længe du har gået med det, kan der ske en vis kronificering, og det er muligt, at jeg ikke kan hjælpe dig til at blive helt rask igen, men jeg kan hjælpe dig til bedring. Den terapiform, jeg arbejder med, bygger på  Peter Levines Somatic Experiencing - kig fter ham på YouTube, hvis du vil lære noget om ham..

Udviklingstraumer: Hvis din opvækst har været udfordrende, og dit voksenliv derfor er svært, mangler du måske modstandskraft til at håndtere livets udfordringer. Hvis små børn ikke får opfyldt deres grundlæggende behov for kærlighed og tryghed og forbindelse til en tryg voksen i deres tidlige barndom, fordi deres forældre af en eller anden grund ikke var i stand til at opfylde barnets behov, er vejen åbnet for, at barnet udvikler sig uhensigtsmæssigt og får et svært voksenliv. Hvis det er sådan en baggrund, du har, kan jeg hjælpe dig med at opbygge resiliens, så du kan møde livet og få noget positivt ud af det.  Og jeg kan hjælpe dig med at opbygge tryghed og jordforbindelse, så du har et solidt ståsted som voksen. 

Når du arbejder med dit nervesystem, opbygger du resiliens - du lærer dit nervesystem og dermed din krop at komme tilbage i den balance, som af en eller anden grund er gået tabt. Det vil sige, at du får det godt igen, men det vil også sige, at du i processen lærer at mærke dine egne behov, lærer at sætte grænser og lærer selv at regulere dit nervesystem, og du får sundere forbindelser til andre, samtidig med at du finder sin jordforbindelse (igen). Så man kan sige, at du lærer dig selv at blive vaccineret mod stress - du bliver i stand til at mærke, hvad du skal sige ja og nej til, og du bliver i stand til at bede om hjælp fra andre, når du har brug for det.