Søg
  • Gitte

Hvad er traumer?

Opdateret: 3. feb. 2019

Klassisk psykoterapi arbejder med at hjælpe klienten med at rumme sin baggrund og sine følelser, udvikle empati og medfølelse og finde vejen videre. Men man har fundet ud af, at ved at fokusere på sin baggrund kan den komme til at fylde mere end nutiden og det er ikke så hensigtsmæssigt, så trenden i psykoterapi trækker hen mod at arbejde i nuet – og det vil ofte sige at arbejde i kroppen. Regenerativ traumeterapi er en terapiform, der arbejder med energien i kroppen, specifikt i nervesystemet.


Et traume eller trauma (fra græsk: trauma: sår, skade) er den medicinske betegnelse for en skade på kroppen (et fysisk traume) eller psyken (et psykisk traume) Udenfor medicinsk sammenhæng benyttes betegnelsen ”traume” stort set kun om psykiske skader.


I USA har stort set ethvert hospital med respekt for sig selv et trauma center eller en trauma unit. Det er til modtagelse af patienter med svære skader efter f.eks. bilulykker. Det er ikke det samme som skadestuer – Emergency Rooms – hvor alle, der synes, der er noget i vejen, kan komme ind. Så ordet trauma er integreret i det amerikanske sprog som en skade på kroppen eller psyken.


I Danmark er det lidt anderledes. Jeg har opdaget, at når jeg snakker med folk om traumer, tror de, at jeg taler om PTSD. Hvis man googler ”diagnosekriterier PTSD” får man følgende definition på Sundhed.dk:


Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en relativt langvarig og ikke sjælden kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige eller langvarige psykiske traumer, som ulykker, krig, katastrofer, overgreb (voldtægt, incest) og andre situationer, hvor personen føler sig i livsfare.


Lidelsen kendetegnes ved:

  • Stadig genoplevelse (flashbacks) af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn

  • Undgåelse af handlinger eller situationer som minder om hændelsen

  • "Hyperarousal": irritabilitet, tendens til sammenfaren, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og humørsvingninger

  • Subjektiv følelse af personlighedsforandring

Så der er mange mennesker, der tror, at man skal have været i krig eller være blevet voldtaget for at man er traumatiseret, og de tror, at traumatisering er det samme som PTSD. Med den definition er der jo ikke mange, der er traumatiserede.


Jeg har lært noget andet om traumer – jeg er uddannet regenerativ traumeterapeut og jeg arbejder kun med traumer i psyken. Jeg har lært denne definition:

Et traume er en persons reaktion på en chocktilstand, der har sat sig i personens autonome nervesystem. Grunden er, at kroppens naturlige forsvarssystem mod farer – vores kæmp/flygt/frys respons – ikke har fået lov til at gennemkøre den cyklus, som det er designet til, når vi får et chock. Så chocket sætter sig som en ”klump” i det autonome nervesystem. Og det autonome nervesystem er – som ordet siger – autonomt, uden for vores bevidste kontrol.


Som regenerativ traumeterapeut behandler jeg bl.a. følgende tilstande:

  • Alvorlige stresstilstande – f.eks Bodily Distress Syndrome, som er en funktionel sygdom.

  • Depression, bl.a. fødselsdepressioner

  • Angst

  • Spiseforstyrrelser

  • PTSD


Alle er tilstande, der vokser ud af chock/traume, der har sat sig i nervesystemet. Desuden bruger jeg traumeterapi til udviklingstraumer – dvs traumer, man har fået som barn i en dysfunktionel familie.

60 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle